2024-1 BİGG Yatırım Çağrısı Açıldı

Türkiye’nin ilk yatırım tabanlı girişimcilik destek programı olan BİGG Yatırım Programının 2024-1 çağrısı açıldı.

BİGG Yatırım Programı adıyla anılan TÜBİTAK 1812 – Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Yatırım Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. Girişimciler, altı tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıklarını başvurularında belirteceklerdir. 

Çağrı son başvuru tarihi: 15 Şubat 2024

1.1. Akıllı Ulaşım

 • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,
 • Otomotiv ve Yan Sanayi,
 • Otonom/Elektrikli Araçlar,
 • Yol Güvenliği vb.

1.2. Akıllı Üretim Sistemleri

 • Endüstriyel Bilişim,
 • Katmanlı/Hızlı Üretim,
 • Makina İmalat,
 • Robotik/Otomasyon,
 • Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

1.3. Enerji ve Temiz Teknolojiler

 • Akıllı Binalar/Şehirler,
 • Atıktan Enerji,
 • Çevre,
 • Enerji,
 • Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,
 • Malzeme/Kimya Teknolojileri,
 • Yenilenebilir Enerji, vb.

1.4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 • Bilgi Güvenliği,
 • Bulut Bilişim,
 • Büyük Veri,
 • Eğitim,
 • Elektronik Sistemler,
 • Finansal Teknolojiler,
 • Giyilebilir Teknolojiler,
 • IOT,
 • İletişim,
 • Karar Destek Yazılımları,
 • Ölçme-Test-Analiz,
 • Sanal/Artırılmış Gerçeklik,
 • Ses/Görüntü/Metin İşleme,
 • Turizm Teknolojileri,
 • Web/Mobil Uygulamaları,
 • Yapay Zeka, vb.

1.5. Sağlık ve İyi Yaşam

 • Biyomalzeme,
 • Biyoteknoloji,
 • E-Sağlık,
 • İlaç,
 • Kozmetik,
 • Spor Teknolojileri,
 • Tanı ve Analiz Kitleri,
 • Tıbbi Cihazlar, vb.

1.6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

 • Akıllı ve Temiz Tarım,
 • Bitki Sağlığı,
 • Gıda Teknolojileri,
 • Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,
 • Hayvan Sağlığı ve Refahı,
 • Su Ürünleri,
 • Su Verimliliği,
 • Tohum, vb.
 1. 1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen uygulayıcı kuruluşlar, açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikri ve iş planı başvuruları, TÜBİTAK tarafından belirlenen destek_almaya_hak_kazanan_projelerin_listesi-uk.pdf (tubitak.gov.tr) linkinde yer alan uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınacaktır.
 2. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.
 3. 1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı uygulayıcı kuruluş tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından oluşturulacak uzman panellerinde değerlendirilecektir. Ayrıca TÜBİTAK BİGG Fonu da değerlendirme sürecine katkı sağlayacaktır. Değerlendirme sonucunda iş planlarının Mükemmeliyet Mührü alması uygun bulunan girişimcilerin kuracakları şirketlere TÜBİTAK BİGG Fonu, %3 hisse karşılığında 900.000 TL yatırım yapacaktır.

Başvuru Koşulları

 1. 1812 Programına yapılan ön başvuru tarihi itibarıyla üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler başvuru yapabilir. Ön başvuru tarihi iş fikrinin uygulayıcı kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir. Girişimcilerin, ön başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki belgeleri uygulayıcı kuruluşlara ibraz etmesi gerekmektedir. Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.
 2. Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 veya 1812 Programları 2. aşaması kapsamında destek alan veya ön başvuru tarihi itibarıyla sermaye şirketi veya gerçek kişi işletmesi herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer alan kişiler başvuru yapamaz.
 3. Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.
 4. Girişimcinin aşağıdaki hususlarla ilgili Etik Kurul Onay Belgesi başvurusunu 2. aşama başvurusu öncesinde gerçekleştirmiş veya başvuruya dair planlamayı iş planında detaylı olarak sunmuş olması tavsiye edilir. Etik Kurul Onay Belgesi’ne dair planlamalar panel değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır.

4.1 Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma

4.2 İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması

4.3 İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar

4.4 Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar

4.5 Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar

Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.