KOSGEB – Kalkınma Ajansları ve TUBİTAK Danışmanlığı

Yönetim İşaretleri, işletmenizin büyümesi ve rekabetçi bir avantaj elde etmesi için KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) gibi önemli kuruluşlarla iş birliği yaparak kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İlgili kurumlara ait teşvik ve destek programlarına kurum adına gerekli tüm prosedür işlemleri ve süreç yönetiminin takibini yapmaktayız.

1
Proje yazımı, başvuru ve takip süreçlerini yürüterek; proje başvuru dosyasını değerlendirme kriterlerine ve mevzuata uygun olarak hazırlıyoruz.
2
Başvuru ve süreç takibi sonrasında onayı alınan proje dosyalarınıza ilişkin desteklerin kullandırılması, hak edişlerinizin takibinin yapılması ve ara faaliyet raporu hizmetlerini veriyoruz.
3
Uygulamaya alınan projenin dönemsel gerçekleşme ve kapanış raporlarının hazırlanması adımlarını yürütüyoruz.

KOSGEB ve TÜBİTAK’a başvurularınızı en etkili şekilde yönetmek, işletmenizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmak ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olmak için bize ulaşın.