Stratejik Yatırım Danışmanlığı

İşletmelerin stratejik hedeflerini belirlemelerine ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturmalarına stratejik analizler, rekabet analizi ve pazar araştırmaları gibi yöntemlerle destek olmaktayız.

1
Arazi analizi ve uygun arazi seçimi konusunda danışmanlık ve yerel yönetmeliklere uygun arazi kullanım planlaması yapılır.
2
Pazar analizi, rekabet incelemesi ve finansal tahminlerle desteklenen kapsamlı rapor hazırlama ve proje sürdürülebilirliği ve risk analizleri yapma hizmetleri sunulur.
3
İş stratejileri, lojistik avantajlar ve maliyet analizleri temelinde uygun yatırım yerlerinin belirlenmesi, pazar ihtiyaçlarına dayalı yatırım fırsatlarının belirlenmesi işleri yürütülür.