Yatırım Teşvik Danışmanlığı

Yatırımcılar, yatırımın cinsine, toplam yatırım tutarına, yatırımın yapılacağı bölgeye ve kapasitesine göre farklı olmak üzere Yatırım Teşvik Belgesi alarak desteklerden yararlanabilirler. Yönetim İşaretleri, yatırım teşvik danışmanlığı kapsamında; işletmelere yatırım yaparken karşılaşabilecekleri teşvik ve destek programları hakkında bilgi sağlar, başvuru süreçlerini yönetir ve yatırım projelerinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine yardımcı olmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Yatırım Teşvik Mevzuatı Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 2012/1 Sayılı Uygulama Tebliği kapsamında desteklenmektedir.

Teşvik Mevzuatı kapsamında hizmet verdiğimiz konular;

1
Planlanan faaliyetler çerçevesinde başvuru için gerekli evrak ve bilgiler mevzuata uygun biçimde hazırlanır.
2
Talep edilen makine teçhizat ekleme veya çıkarma, finansal kiralama, süre uzatma gibi revize işlemlerinin takibi yapılır.
3
İlgili belge kapsamında alınan makine ekipman faturalarının girişleri, muafiyetlerden faydalanma koşullarının sağlanması gibi işlemlerin yürütülmesi sağlanır.
4
Makine veya belge devri sırasında taraflar arasında şeffaf bir anlayışın sağlanmasına yardımcı olarak, devir işleminin yatırım teşvik belgesine uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlanır.
5
Teşvik kapsamında gerçekleşen tüm sürecin raporlarının hazırlanarak prosedüre uygun şekilde tamamlama vizesinin yapılması ve belge kapatmasının sağlanması adımları tamamlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri

Genel Teşvikler için

Öncelikli Yatırımlar için

Bölgesel Teşvikler için

Stratejik Yatırımlar için