2024 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlattı.

Bölgedeki kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 4.000.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında;

 • Yenilik ve Verimlilik
 • Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi
 • Kırsal Kalkınma
 • Yerel Kalkınma Fırsatları alanlarında öncelikler belirlenmiştir.

Teknik destek programında faaliyet başına 300.000 TL’ye kadar %100 oranında destek sağlanacak. Başvuru sahibine doğrudan bir ödeme yapılmayıp, talep edilen destek ajans tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.

Bu programa;

 • Yerel yönetimler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri, birlikler, kooperatifler, serbest bölge işleticileri,
 • Endüstri bölgesi yönetici şirketleri ile KOBİ niteliğine haiz kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler başvurabilecek.

Teknik Destek Programı 31 Ekim 2024 tarihine kadar açık kalacak ve başvurular Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını kapsayan ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilecek.

Dönemler İlgili Dönemin Son Teslim Tarihi ve Zamanı
Mart-Nisan 30 Nisan 2024
Saat 18:00
Mayıs-Haziran 30 Haziran 2024
Saat 18:00
 Temmuz-Ağustos 31 Ağustos 2024
Saat 18:00
Eylül -Ekim 31 Ekim 2024
Saat 18:00

Teknik destek başvuru rehberi için tıklayınız.