2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 2024 Yılı Başvurusu Açıldı!

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere başarılı araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilmesi planlanmaktadır.

Bu program ile

 1. Yürütücüye yönelik burs,
 2. Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
 3. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
 4. Araştırma projesi desteği
 5. Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri) *
 6. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
 7. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,
 8. Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği
 9. Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,
 10. Mentorluk desteği sağlanır.

*Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

Başvuru koşulları:

 1. Programa başvuracak araştırmacıların başvurunun ilk günü itibarıyla yurt dışında çalışıyor olması gerekmektedir.
 2. Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibarıyla son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır.
 3. Başvurunun ilk günü itibarıyla aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.
 • Doktorasını tamamlamış ve yurt dışında en az 4 yıl süre ile bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde en az öğretim üyesi, ekip lideri olarak çalışmış veya bağımsız akademik araştırma yürütmüş olan araştırmacılar
 • Yurt dışında lisans sonrası en az 3 yılı özel sektör bünyesinde çalışmak şartıyla 6 yıl tam zamanlı araştırma deneyimi olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).
 1. 1.3. maddesinde belirtilen çalışma deneyimlerine sahip araştırmacıların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir.
 • Başvuru ilk günü itibarıyla son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunmak
 • Başvurunun ilk gününden itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan birinde bulunan bir kurumda kesintisiz en az 48 ay çalışmış olmak:
 • QS (QuacquarelliSymonds) veya THE (Times HigherEducation) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 100 üniversite
 • Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket Scimago Kurumlar sıralamasında sağlık – yüksek öğretim – kamu – özel alt alanlarında ilk 250 kurum
 • En Fazla Yatırım alan Başarılı Start-Up ve Unicorn Şirketler
 1. Herhangi bir kamu kurumundan destek alıp hali hazırda mecburi hizmet yükümlülüğü bulunan araştırmacılar bu programa başvuru yapamaz.

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 24.01.2024 tarihinde başvuruya açılmıştır.
Başvurular 30.04.2024’e kadar açık olacaktır.

2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı detaylı doküman için tıklayınız.

2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı

Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere 40 yaş altındaki genç araştırmacıların yurt dışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilmesi planlanmaktadır.

Bu program ile

 1. Yürütücüye yönelik burs,
 2. Yürütücünün varsa eş veya çocuğu için aile yaşam gideri bursu,
 3. Araştırma başlangıç paketi ödeneği,
 4. Araştırma projesi desteği
 5. Araştırma ekibinin oluşturulması desteği, (Türkiye’de yürüteceği araştırma için araştırma ekibinde yer vereceği lisansüstü öğrenciler ve doktora sonrası araştırmacıdan oluşan toplamda en fazla beş bursiyerin burs giderleri) *
 6. Araştırma projesinde yer alacak araştırmacılara verilecek PTİ,
 7. Ev sahibi kurum/kuruluşa Kurum Hissesi,
 8. Yürütücü ile eş ve çocukları için sağlık sigortası desteği
 9. Yürütücü ile eş ve çocukları için yol desteği,
 10. Mentorluk desteği sağlanır.

*Proje ekibinde yer alacak bursiyerlerin en fazla ikisi yüksek lisans öğrencisi, biri ise doktora sonrası araştırmacı olabilir.

Destek süresi proje için en az 24 ay, en fazla 36 aydır.

Başvuru koşulları:

 1. 1.1. Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibarıyla yurtdışında çalışıyor ve 40 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
 2. 1.2. Programa başvuracak araştırmacılar başvurunun ilk günü itibarıyla son 3 yıl içinde 6 aydan fazla Türkiye’de bulunmamış olmalıdır. GYK tarafından kabul edilecek mücbir sebepler ile mecburi askerlik hizmeti bu sürenin dışındadır.
 3. 1.3. Başvurunun ilk günü itibarıyla aşağıdaki çalışma deneyimlerinin herhangi birinin sağlanması gerekir.
 • Son 4 yıl içerisinde doktorasını tamamlamış ve yurt dışında en az 1 yıl doktora sonrası çalışma deneyimine sahip kariyerinin başında olan araştırmacılar
 • Özel sektörden başvuran araştırmacılardan en az 1 yılı özel sektörde olmak şartıyla lisans sonrası 4 yıl tam zamanlı çalışma deneyimi olan araştırmacılar (Yurt dışında tamamlanmış tezli yüksek lisans eğitimi süresinin en fazla 1 yılı ya da tamamlanmış doktora eğitimi süresinin en fazla 3 yılı bu kapsamda değerlendirilir).
 1. 1.3. maddesinde belirtilen çalışma deneyimlerine sahip araştırmacıların aşağıdaki koşullardan birini sağlaması gerekir.
 • Başvuru ilk günü itibarıyla son üç yılın herhangi bir yılında Thomson Reuters tarafından yayınlanan “En Fazla Atıf Alan Araştırmacılar Listesinde” bulunmak
 • Başvurunun ilk gününden itibarıyla son 5 yılın herhangi bir yılında aşağıdaki sıralamalardan birinde bulunan bir kurumda kesintisiz en az 12 ay çalışmış olmak:
 • QS (QuacquarelliSymonds) veya THE (Times HigherEducation) Dünya Üniversite Sıralaması çalışması kapsamında alan bazında yapılan sıralamalarda ilk 150 üniversite
 • Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanmış Dünyada En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan İlk 2500 Şirket Scimago Kurumlar sıralamasında sağlık – yüksek öğretim -kamu – özel alt alanlarında ilk 250 kurum
 • En Fazla Yatırım alan Başarılı Start-Up ve Unicorn Şirketler
 • CBInsights tarafından yayınlanan ve girişim seviyesinden 1 milyar ABD doları ve üzeri değerlemeye ulaşan “Unicorn” şirketler listesi
 • Crunchbase ve CBInsights veritabanlarına göre son 5 yılda kurulup son 5 yılda en fazla yatırım alan ilk 1000 firma

2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı 24.01.2024 tarihinde başvuruya açılmıştır.
Başvurular 30.04.2024’e kadar açık olacaktır.

2232-B Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı detaylı doküman için tıklayınız.