CETPartnership 2023 Ortak Çağrısı Açıldı!

Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Co-funded Partnership (Ortak Fonlama Ortaklığı) projesidir. CETPartnership aracılığıyla, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak ARGE ve Yenilik projelerinin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, desteklenecek projeler, uluslararası bir hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra, ülkelerin ulusal fonlama kuruluşları tarafından finanse edilecektir.

CETPartnership 2023 yılı Ortak Çağrısının ise Ülkemizden TÜBİTAK’ın da aralarında bulunduğu 30 farklı ülkeden 48 bölgesel ve yerel fonlama kuruluşunun katkısı ile açılması planlanmaktadır.

Yenilenen sistem ile ortaklık kapsamında 2023 yılında açılacak olan çağrı için modüler bir sistem belirlenmiştir. Bu bağlamda, temiz enerji alanı dahlinde farklı konu ve eylem tiplerini içeren farklı Teknolojik Hazırlık Seviyelerindeki (TRL) araştırma ve inovasyon odaklı yaklaşımları hedefleyen Çağrı Modülleri:

CM2023-01: Güç ağları için doğru akım (DC) teknolojileri

CM2023-02: Enerji Sistemlerinde Esneklik: Yenilenebilir Enerji Üretimi, Enerji Depolama ve Sistem Entegrasyonu

CM2023-03 (A/B): Güç üretimi için gelişmiş yenilenebilir enerji teknolojileri

CM2023-04: Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS)

CM2023-05: Hidrojen ve yenilenebilir yakıtlar

CM2023-06: Isıtma ve soğutma teknolojileri

CM2023-07: Jeotermal enerji teknolojileri

CM2023-08: Entegre bölgesel enerji sistemleri

CM2023-09: Entegre endüstriyel enerji sistemleri

CM2023-10 (A/B): Yapılı ortamda temiz enerji entegrasyonu

Proje Süresi ve Proje Bütçesi Üst Sınırları

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

Proje başına 9.000.000 TL’yi,

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 3.000.000 TL’yi,

Özel kuruluşlar için 9.000.000 TL’yi aşamaz.

Önemli Bağlantılar:

CETPartnership 2023 Yılı Ortak Çağrısı Uluslararası Çağrı Metni önemli dokümanları için https://cetpartnership.eu/joint-call-2023-documents

CETPartnership 2023 Yılı Ortak Çağrısı Ulusal Başvuru Koşulları için : CETPartnership 2023 YILI ORTAK ÇAĞRISI ULUSALBAŞVURU KURALLARI Dokümanı

Ülkelerin Ulusal Fonlama Ajanslarının Desteklediği Çağrılara ilişkin matrise erişmek için: https://cetpartnership.eu/funding-agencies-and-call-modules?field_country_target_id=All 

CETPartnership Ortak Arama Platformuna kaydolmak ve sekretarya tarafından düzenlenen/düzenlenecek bilgi günü etkinlikleri hakkında bilgi almak ve katılmak için: https://clean-energy-transition-partnership-2023.cetp.b2match.io/home

grerge

 Çağrı Takvimi

 AşamaTarih
CETPartnership Bilgi Günü13.09.2023
1. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci Çağrının ilan edilmesi ve açılması20.09.2023
1. aşama uluslararası başvuru (pre-proposal) için son tarih(1. aşama başvuruları CETPartnership Elektronik Başvuru Sistemi üzerinden (https://cetpartnership.eu ) gerçekleştirilecektir) 22.11.2023(14:00, CET)
TÜBİTAK PBS üzerinden(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih01.12.2023(TSİ: 17.30)
TÜBİTAK PBS üzerinden(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 1. Aşama ulusal başvurunun elektronik olarak imzalanması için son tarih01.12.2023(TSİ: 17.30)
1. aşama başvuru değerlendirme sonuçlarının uluslararası çağrı sekretaryası tarafından açıklanması ve 2. aşamaya geçmeyi hak eden proje başvuruları için davet mektubu gönderilmesi25.01.2024
2. Aşama Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2. aşama uluslararası başvuru (full proposal) için son tarih27.03.2024(14:00, CET)
Uluslararası Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesiHaziran 2024
2. aşama uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden(https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak 2. aşama ulusal başvuruTÜBİTAK tarafındanduyurulacaktır. 
Projelerin başlamasıProjelerin başlama tarihiEylül 2024