Dijital Avrupa Programı 2023-2024 İkinci Dönem Çağrıları

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Avrupa Programı 2023-2024 ikinci dönem çağrıları kapsamında 2 yeni çağrı açtı. Çağrılardan biri 8 Milyon Avro bütçeli “Turizm için Veri Alanı” çağrısı, diğeri ise 4 Milyon Avro bütçeli “Kültürel Miras Veri Alanı” çağrısı.

Çağrıların genel kapsamına bakıldığında öne çıkanlar şöyle;

·       Know-how referansları ve bilgi paylaşımı da dahil olmak üzere kültürel miras için veri alanında gelişmiş 3D ve XR verilerinin kullanılabilirliği için gerekli çerçevelerin ve araçların belirlenmesi veya genişletilmesi

·       Müze eserlerinin, anıtların ve alanların 3D dijitalleştirilmesi ve kültürel mirasta XR uygulaması için mevcut ve ilgili Avrupa ulusal ve bölgesel girişimleri ve/veya platformları ile iş birliği yapmak. Kültürel miras anıtlarına ve savaş hasarı, doğal afetler vb. riski taşıyan nesnelere özel önem verilecektir

·       Veri alanında 3D ve XR veri teklifini zenginleştirmek

·       Halka 3D ve XR’ye dayalı çevrimiçi deneyimler sunmak

·       Kültürel miras XR ve 3D verilerinin eğitim, sosyal bilimler ve beşeri bilimler, turizm ve daha geniş kültürel ve yaratıcı sektör gibi önemli alanlarda yeniden kullanımını teşvik etmek

Çağrı son başvuru tarihi: 23 Ocak 2024

Çağrılar hakkında detaylı bilgi almak ve başvurmak için;