Dijital Avrupa Programı 2023 Yılı ilk çağrıları açıklandı

Dijital Avrupa Programı, Avrupa’nın toparlanmasını hızlandırmayı ve dijital dönüşümünü yönlendirmeyi amaçlayan ilk AB programıdır.

7,6 milyar € (cari fiyatlarla) değerindeki program, bir sonraki uzun vadeli AB bütçesinin (Çok Yıllı Mali Çerçeve) bir parçasıdır ve 2021-2027 yıllarını kapsamaktadır. Bu program ile finansman sağlanacak alanlar: süper bilgi işlem, yapay zekâ, siber güvenlik, gelişmiş dijital beceriler ve dijital teknolojilerin ekonomi ve toplum genelinde yaygın kullanımını sağlamak.

Dijital Avrupa Programı neleri finanse edecek?

Süper bilgi işlem için 2,2 MİLYAR €
Yapay zekâ için 2,1 MİLYAR €
Siber güvenlik için 1,6 MİLYAR €
Gelişmiş dijital beceriler için 580 MİLYON €
Dijital teknolojilerin ekonomi ve toplum genelinde yaygın kullanımını sağlamak için 1,1 MİLYAR €

Projenin Yapay Zeka bileşeni (SO2) altında 7 çağrı bulunuyor.

Havacılık ve Güvenlik Endüstriyel İçin Yüksek Güvenlikli İş Birliği Platformu
Yapay Zeka Sektörel Test ve Deney Tesislerinin Koordinasyonu
Gelişen Sanal Şehirler/Citiverse
Ortak Avrupa Çıkarına İlişkin Önemli Projeler Kapsamında Bulut Kullanım Ofisleri
Yoğun Bakım Üniteleri Verileri İçin Birleşik Avrupa Altyapısı
Avrupa Genomu
Dijital Ürün Pasaportu

Başvuruların son tarihi: 26 Eylül 2023

Detaylı bilgi için; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital