Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2023 Yılı Teknik Destek Programı

Desteğin amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Program kapsamındaki iller: Yalova , Bolu , Düzce , Sakarya , Kocaeli

Destek program bütçesi: 3.000.000 TL

Son Başvuru Tarihi: 29.12.2023

Öncelikler

Öncelik 1: Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2023 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:

1.1. Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,

1.2. İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,

1.3. Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları

(Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)

Öncelik 2: İnovasyon

2.1.Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.

Öncelik 3: Sanayide Dijital Dönüşüm

3.1. Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.

3.2.Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapı ve altyapılarının sanayide dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesine imkân sağlayacak yatımların ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 4: Yeşil Dönüşüm

Başvuru formunda belirtilecek kriterlere göre seçilmiş firmaların Yeşil Dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:

4.1.Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma),

4.2. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma),

4.3. Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma),

4.4.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).

4.5.Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum (Asgari 10 firma)

4.6. Organize Sanayi Bölgeleri altyapılarının yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişini sağlayacak yatırımlara yönelik ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları

Öncelik 5: Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik

Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar

Öncelik 6: Bölgesel Kalkınma Odaklı Danışmanlık Faaliyetleri

2023 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına (bk. Bölüm 1.2) doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlar öncelikli olmak üzere bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, aşağıda listelenen kategorilerde yürütülecek danışmanlık faaliyetleri:

Özel Sektör veya Kamu Yatırımlarına Yönelik Ön Fizibilite Çalışmaları

Sektörel Düzeyde ve/veya Yatırım Odaklı Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Çalışmaları

İl ve İlçe Düzeyinde Sosyal Analiz Çalışmaları

Sektörel veya Tematik Strateji Raporu/Yol Haritası Çalışmaları

Uluslararası Programlara Proje Hazırlama/Yürütme Çalışmaları

Teknik Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

Öncelik 1:

·       Sanayi ve / veya Ticaret Odaları

·       Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

·       Organize Sanayi Bölgeleri

Öncelik 2:

·       Sanayi ve / veya Ticaret Odaları

·       Organize Sanayi Bölgeleri

·       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)

·       Teknoloji Transfer Ofisleri

·       Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler

Öncelik 3:

·       Sanayi ve / veya Ticaret Odaları

·       Organize Sanayi Bölgeleri

·       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)

·       Teknoloji Transfer Ofisleri

·       Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler

Öncelik 4:

·       Organize Sanayi Bölgeleri

·       Sanayi ve / veya Ticaret Odaları

·       Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler

Öncelik 5:

·       Sanayi ve / veya Ticaret Odaları (Kooperatifler ve Aile Şirketleri)

·       Organize Sanayi Bölgeleri (Aile Şirketleri)

·       Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (Aile Şirketleri)

·       Tarım ve Ticaret İl Müdürlükleri (Kooperatifler)

·       Çatı Kuruluş Niteliğindeki Sektörel Birlik ve Dernekler

Öncelik 6:

·       Yerel Yönetimler ve Mahalli İdare Birlikleri

·       Üniversiteler, Meslek Okulları Araştırma Enstitüleri

·       Kamu Kurum ve Kuruluşları

·       Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

·       Merkez ve Yerel Kamu Kurumlarına Bağlı Müdürlükler (Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri)

·       Sivil Toplum Kuruluşları

·       Organize Sanayi Bölgeleri

·       Küçük Sanayi Siteleri

·       Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler)

·       Teknoloji Transfer Ofisleri

·       Endüstri Bölgeleri

·       İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

·       Birlik ve Kooperatifler

Detaylı bilgi ve başvuru için; https://marka.org.tr/2023-yili-teknik-destek-programi/

Çağrı hakkında ve başvuru sürecinde destek almak için bize ulaşabilirsiniz.