ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı Açıldı!

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen ortak girişimlerden olan ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ERA-Net Digitalisation of Energy Systems and Networks-EnerDigit) projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, bölgesel enerji geçişi için dijital dönüşüm potansiyelinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır.

Bahse konu oluşum kapsamında, Mission Innovation (MI) Girişimi ile 14 Haziran 2023 tarihinde MICall23’ün bir parçası olarak ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı açılmıştır. Almanya (PTJ), Avusturya (FFG), Çekya (TACR), İskoçya (Scottish Enterprise), Romanya (UEFISCDI) ve Türkiye’nin (TÜBİTAK) aralarında bulunduğu fonlayıcı kuruluşların dâhil olduğu çağrı kapsamında çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Çağrı kapsamında, enerji sistemleri ve enerji ağlarında dijital çözümlerin uygulanması, uyarlanması ve bunlara ilişkin bilgi birikiminin artırılması hedeflenmekte olup aşağıda yer alan ana amaçlara ulaşması beklenmektedir:

Arz güvenliğini sağlarken enerji sisteminin tüm sektörlerinde yeşil enerji geçişine katkı sağlamak ve ilerletmek,

Yenilikçi ve uygun maliyetli enerji çözümlerinde sektör birleşmesi ve yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatlarını şekillendirmek, böylece yeni istihdam fırsatları yaratmak ve çevresel olarak sürdürülebilir bir finansal büyümenin gelişmesine katkıda bulunmak,

Yeşil enerjiye geçişin ilerlemesinde sosyal sürdürülebilirliği ve diğer sektörlerde dijitalleşme ile uyumu sağlamak

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve uluslararası başvuru sistemine ulaşmak için https://funding.nordforsk.org/portal/#call/3065/details

Çağrı Takvimi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 12.09.2023 (14:00 CET)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Çağrı Açılış Tarihi14 Haziran 2023
Zorunlu danışma dönemi**Kurulacak olan konsorsiyumlarda, bu dönem zarfında, proje ortaklarının bulunduğu ülkenin irtibat noktası ile irtibata geçmesi gerekmektedir.14 Haziran 2023-12 Eylül 2023
ERA-Net Smart Energy Systems web sayfasından (http://www.eranet-smartenergysystems.eu) yapılacak proje başvurusu için son tarih12 Eylül 2023, saat 14:00 (CET)
TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak ulusal ön başvurunun onaylanması ve elektronik olarak imzalanması için son tarih19 Eylül 2023, saat 17:30 (Türkiye saati )
Ortak Çağrı Sekretaryası tarafından desteklenmesine karar verilen projelerin belirlenmesi ve ilan edilmesiEylül-Ekim 2023Projelerin seçilmesi: Ekim sonu
Uluslararası değerlendirme sonuçları olumlu olan projeler için TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak detaylı ulusal başvuru son tarihiTÜBİTAK tarafından duyurulacaktır.*
Projelerin başlangıçlarıAralık 2023-Şubat 2024

Çağrı detayları için; https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/enerdigit-2023-ortak-cagrisi-acildi