Firmalar İçin ”Dijital Olgunluk Değerlendirmesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası” Desteği Çağrısı

İSTKA tarafından, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmanın SIRI (SMART INDUSTRY READİNESS INDEX) Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritası oluşturulmasına yönelik destek çağrısı yayınlandı.

Güdümlü proje desteği kapsamında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın (TRAKYAKA) iş birliği ile İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi MEXT tarafından yürütülen “MESS Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Gelişim Merkezi: Yönümüz Yarın” Projesi faaliyetleri çerçevesinde, Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren 100 firmaya SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Analizi yapılması ve Dijital Dönüşüm Yol Haritalarının oluşturulması planlandı.

Destekten Yararlanabilecek Firmalar

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

·       Kâr amacı güden işletme olması

·       Üretim faaliyeti gösteren KOBİ veya Büyük İşletme olması

·       Üretim tesisinin Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir) yer alması (Birden fazla üretim tesisi olan firmalar için her bir firma ayrı bir işletme olarak ele alınacak olup firmanın belirtilen illerde yer alan tesisleri değerlendirme kapsamında alınacaktır.)

DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRME ANALİZİ SÜRECİ

Başvuruların Yapılması

Program kapsamında destek almak isteyen işletmeler– 04 Ekim 2023 tarihine kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan formu doldurarak başvuru yapabilirler.

Başvuru formu: https://messrc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bpUgGQ9YezTnrx4

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular başvuru formuna verilen cevaplar doğrultusunda MESS uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Başvuru  yapan işletmeler:

İdari Değerlendirme

·        “Destekten Yararlanabilecek Firmalar” başlığında detaylandırılan kriterlerin tamamına uyması,

·        Başvuru formunu tam ve açık şekilde doldurmuş olması

Teknik Değerlendirme

·       Yalın üretim prensiplerinden haberdar olunması ve temel seviyede uygulama (1-10 Puan)

·       Dijital dönüşüm yatırım yapma hedefi (1-10 Puan)

·       Destek programına başvuru nedeni (1-10 Puan)

·       Destek programından öncelikli beklentileri (1-10 Puan)

Kriterlerine göre değerlendirilecektir. İdari Değerlendirme başlığında belirtilen kriterler karşılanmıyorsa başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Değerlendirme sonrası Dijital Olgunluk Analizi desteğinden yararlanamaya hak kazanan işletmelerden, aşağıdaki husus başta olmak üzere başvuru formundaki beyanlarına ilişkin destekleyici belgeler talep edilecektir.

Faaliyet belgesi (Kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi)

KOBİ Bilgi Beyannamesi

Analiz Yapılacak İşletmelerin İlanı

Değerlendirmeler başvuru son tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Değerlendirme neticesinde destek almaya hak kazanan 100 ana işletme ve 20 yedek işletme belirlenecek ve başarılı işletmelerle iletişime geçilecektir. 

İşletmelerle iletişime geçilmesini takiben işletme tarafından tercih edilmesi durumunda MESS ile işletme arasında MESS tarafından iletilecek gizlilik sözleşmesi imzalanır. MESS işletmeye hizmet teklifini iletir. Hizmet teklifinin yazılı olarak onaylanmasını takiben işletmeden iki çalışanını işletme elçisi olarak belirlemesi talep edilecektir. İşletme katkısı analiz sürecinin tamamlanmasını takiben MESS İktisadi İşletmesi tarafından kesilen faturaya istinaden ödenecektir.

Analiz Çalışmasının Yapılması

SIRI Dijital Olgunluk Analizleri, MEXT bünyesinde çalışan sektör deneyimi ve üretim geçmişi bulunan SIRI tarafından sertifikalandırılmış akredite 12 SIRI değerlendiricisi tarafından düzenlenmektedir. Analiz süresi ön değerlendirmeden itibaren saha çalışması tarihinin belirlenmesine de bağlı olarak yaklaşık 6 hafta sürmektedir. Bu süreçte, firmanın değerlendirme çalışmasına üst düzey katılım sağlaması, değerlendirmeye konu gerekli verileri paylaşması ve değerlendirmeye destek olacak insan kaynağını yönlendirmesi gerekmektedir.

Ön Değerlendirme

Ön değerlendirme kapsamında analiz öncesinde firma ile bir anket paylaşılır ve cevaplara göre firmanın öncelikleri belirlenir.

Saha Çalışması

Saha çalışması kapsamında işletmenin büyüklüğüne göre değerlendiriciler tarafından sahada 1 ya da 2 gün süren analizler yapılır.  Saha çalışması zamanı işletme ile birlikte belirlenmektedir.

Yol Haritası Hazırlanması

Saha analizi sonrasında ise üretim yapan işletmelerin mevcut durumları uçtan uca analiz edilir ve ihtiyaçlarına ve önceliklerine özel hazırlanmış uygulanabilir bir yol haritası sunulur. Yol haritası oluştururken şirketlerin maliyet yapısı, stratejik hedefleri ve içinde bulunduğu endüstrinin dinamikleri dikkate alınır ve MEXT Dijital Fabrikasında hayata geçirilmiş uygulama örneklerinden yararlanılır. Firmaların ihtiyaç duyması halinde analiz sonrasında önerilen projeler için çözüm/teknoloji ortağı alternatifleri sunulabilir ve teknoloji danışmanlığı da sağlanabilir.

Son Başvuru Tarihi: 04 Ekim 2023

Detaylı bilgi için; İSTKA | İstanbul Kalkınma Ajansı (istka.org.tr) 

Danışmanlık almak için 0212 465 10 00 numaralı telefondan ya da bilgi@yonetimisaretleri.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.