Gelişim Danışmanlığı

01
Dijital dönüşüm, kurumlar için günümüzde büyük bir öneme sahiptir ve işletmelerin başarılı bir şekilde rekabet edebilmesi ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için kaçınılmaz hale gelmiştir. Biz de bu yolda işletmelerin Dijital Olgunluk Seviyelerini belirlemelerine yardımcı olarak rekabet avantajı sağlamalarına olanak tanımaktayız.
02
Mesleki Eğitim Merkezi en basit tanımla; fertlere, emek piyasasında geçerliliği olan bir işi yapabilmeleri için, gerekli mesleki bilgi ve davranışları kazandıran eğitim kurumudur. 6764 sayılı kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.
Uzman danışmanlarımız ile görüşün