İnsan Kaynakları

İnsana yatırım yapmanın en değerli şey olduğunun bilincinde hareket ederek, değerlerimizi benimseyecek ve ekibimiz, paydaşlarımız ve müşterilerimizle uyumlu çalışabilecek takım arkadaşları ile büyümeye devam ediyoruz.

Çalışma prensiplerimiz:

  • Yetkinlik matrislerine göre personel gelişimi takip edilir ve görev tanımları güncellenir. Buna bağlı olarak ücretlendirme politikası uygulanır.
  • Şirket içi ve dışı eğitimler ölçme değerlendirmeye tabi tutularak her birey aldığı eğitim ile ilgili 5 soru oluşturur ve diğer çalışanlara bilgi verir. Bu ekip üyesinin aldığı eğitimi özümsemesini sağlarken, diğer kişilere de ışık tutar.
  • Görev tanımı ve pozisyona göre tam zamanlı, yarı zamanlı ya da uzaktan çalışma sistemi uygulanmaktadır.
  • İzin uygulamalarında İş Kanunu esas alınmaktadır.

Tam zamanlı, uzaktan yada kısmi çalışan olarak stajyer, uzman, uzman yardımcısı ve danışman olarak kurumumuza başvuru yapabilirsiniz.