İstanbul’da Dijital Girişimciler Teklif Çağrısı

11. Kalkınma Planında Girişimcilik ve KOBİ’ler başlığı altında girişimcilik kültürünün, teknoloji tabanlı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi temel amaç olarak ifade edilmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi için sayılan politika ve tedbirler arasında kurumsal şirketlerin ve yöneticilerinin, erken aşama girişimlerine yönelik hızlandırma programlarına katılımını ve yatırımcı olmalarını, mentorlük desteği sunmalarını özendirecek mekanizmalar geliştirileceği vurgulanmaktadır.

Bu kapsamda, İstanbul ilinde yazılım sektörünün gelişmesine yönelik olarak çağrı kapsamındaki konulara uygun iş fikirlerini hayata geçirebilecek girişimcilerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Başvuru tarihleri; 8-22 Mayıs 2023

Başvuru sistemi 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır.

Başvuru koşulları;

01.01.2020 tarihinden sonra, gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş

Herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması.

01.01.1987 ve sonrası doğumlu olması (kadın girişimcilerde yaş şartı sınırı aranmaz).

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans programından mezun olması

Uygun iş fikri konuları;

1. Nesnelerin interneti

2. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları

3. Büyük veri toplanması ve yönetimi

4. Yapay zekâ

5. Bulut bilişim

6. Siber güvenlik teknolojileri

7. Oyun geliştirme ve etkileşim teknolojileri

8. İşletmelerde dijital dönüşüme yönelik teknolojik uygulamalar

9. Acil durum ve afetlerde yeni nesil teknolojiler

Detaylı bilgi için; https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/8795/istanbulda-dijital-girisimciler-teklif-cagrisi