Kamu Yapay Zeka Ekosistem – 2023

Çağrı Amacı;

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 2021-2025 (UYZS), 6 no.lu stratejik önceliği olan “Yapısal ve İş Gücü Dönüşümünü Hızlandırmak” kapsamındaki tedbirler ve belirlenen üst hedefler doğrultusunda kamu kurumlarında yapay zekâ (YZ) teknik altyapı, veri yönetişimi ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi önemlidir. Strateji doğrultusunda oluşturulan “Kamu YZ Ekosistemi Çalışma Grubu” kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının proje temelli ihtiyaçları ve mevcut kapasiteleri için ön değerlendirme yapılmış olup bu bağlamda kamusal faydası yüksek YZ projelerinin teknik, idari ve mali açıdan desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda; TÜBİTAK KAMAG ve TÜBİTAK BİLGEM Yapay Zekâ Enstitüsü (YZE) iş birliği ile “Kamu Yapay Zekâ Ekosistemi” başlıklı çağrı yayınlanmaktadır. Bu çağrı ile kamu kurum ve kuruluşlarının tanımlanan/tanımlanacak ihtiyaçlarına yönelik yapay zekâ temelli çözümler geliştirilmesi teşvik edilmekledir. Türkiye’de ilk kez kamu kurumlarında YZ projeleri geliştirmeye yönelik ve ekosistem oluşturulmasına öncülük edecek bu çağrıda;

·        Finans Teknolojileri,

·        Akıllı Üretim Sistemleri,

·        Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,

·        İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik

·        E-Ticaret Teknolojileri

·        Akıllı Eğitim Teknolojileri

 temalarına yer verilmektedir.

Çağrı kapsamı;

Çağrı kapsamında; Finans Teknolojileri, Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, E-Ticaret Teknolojileri ve Akıllı Eğitim Teknolojileri alanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi beklenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 31.10.2023

Detaylı bilgi için;

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1776/1007-cbddo-2023-01_0.pdf