KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Program kapsamında 10 TEP’ten (Ton Eşdeğer Petrol) 1000 TEP’e kadar enerji tüketimi olan KOBİ’ler desteklenecek. Türkiye genelinde 100.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında KOSGEB tarafından verilen destekler:

 1. Elektrik Motorları Etüt Hizmeti Desteği / 5000 TL (%100 Hibe Destek)
 2. Elektrik Motorları Değişim Giderleri Desteği / 400.000 TL (% 75 Hibe Destek) 
 3. Enerji Etüt Hizmeti Desteği / 30.000 TL (% 75 Hibe Destek)
 4. Verimlilik Artırıcı Giderler Desteği / 900.000 TL (% 50 Hibe Destek)

Önemli Notlar:

 • İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için bu program kapsamında enerji etüt hizmeti desteği almış olması gerekiyor.
 • İşletmeye enerji etüt hizmeti kapsamında, Enerji Etüt Hizmeti Sonuç Raporu’nda yer alan verimlilik artırıcı giderleri için destek sağlanıyor.
 • İşletme; Enerji Etüt Hizmeti Desteği kapsamında hizmet aldığı hizmet sağlayıcıdan bu destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz. 
 • Verimlilik artırıcı giderler kapsamında; motor değişimi, pompa değişimi, fan değişimi, kompresör değişimi ve değişken hız sürücüsü temini için destek veriliyor. 
 • Bu destek kapsamında alınacak motorların “Yerli malı” belgesine sahip olması gerekiyor.
 • Destek kapsamında satın alınacak makine ve teşhizatlar yeni olmalıdır. 
 • Verimlilik artırıcı giderler desteği için destek oranı % 50’dir. 
 • Bu hibe desteğinin üst limiti; 900.000 TL’dir.