Kümelenme Destek Programı 4. Çağrısı İlan Edildi

Programın amacı; Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.

Kimler yararlanabilir?

·       İçinde en az 20 firmanın bulunduğu birliktelikleri, Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

·       Üye olarak yer alabilecek ilave kuruluşlar (il özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, odalar ve borsalar, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluş ve teşekküller.)

Desteklenen alanlar ve destek unsurları:

Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerinin desteklemesi amaçlanmaktadır.

Kümelenme birliktelikleri aşağıda belirtilen alanlarda desteklenecektir:

1.     Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme

2.     Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme

3.     Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar

4.     Yenilik

• Destek oranı %70 olup hibe niteliğindedir. Destek limiti bulunmamaktadır.

• Yerli malı makine/ekipman alımında destek oranına %15 ilave edilir.

• Destek süresi 5 yıl olup, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde 2 yıl uzatma ile 7 yıla çıkarılabilir.

• Projeyle ilişkili olan personel, seyahat ve konaklama, makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı, danışmanlık ve hizmet alımı sarf malzeme maliyetleri, proje bütçesinin %5’ini geçmeyen ve sadece tadilat ve yenileştirme ile ilgili olan yapım, bakım ve onarım/inşaat işleri maliyetleri, genel idari giderler uygun maliyetlerdir.

• Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerine değerlendirme aşamasında ilave puan uygulanacaktır.

Başvuru tarihleri

4. Çağrı için başvuru dönemi 4 Eylül 2023 – 4 Aralık 2023 tarihleri arası

Detaylı bilgi ve başvuru için; https://kumelenme.sanayi.gov.tr/anasayfa