KVKK Gizlilik Politikası

  1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, Yönetim İşaretleri tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

  1. Hangi Kişisel Veriler İşlenmektedir?

Yönetim İşaretleri, müşteri ilişkileri, çalışan ilişkileri, internet sitesi ziyaretçileri gibi birçok bağlamda kişisel verilerinizi işleyebilir. İşlenen kişisel verilere ilişkin detaylar ve kategoriler, işlenen spesifik bağlam ve amaçlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Yönetim İşaretleri, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilir:

Ürün ve hizmet sunumu
Sipariş işlemleri ve teslimat yönetimi
Müşteri destek hizmetleri
Pazarlama ve reklam faaliyetleri
İnsan kaynakları yönetimi
Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Bu amaçlara dayalı olarak kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebepleri, sözleşme kurma, hukuki yükümlülükleri yerine getirme, meşru menfaat veya açık rıza gibi hukuki sebepler olabilir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Süresi

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarına uygun olarak ve ilgili mevzuat gereği belirlenen saklama süreleri boyunca muhafaza edilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, sizlere aşağıdaki hakları tanımaktayız:

Kişisel veri taleplerinizi ve başvurularınızı iletmek
Kişisel veri işleme faaliyetlerine yönelik bilgi talep etmek
Kişisel veri düzeltme, silme veya düşme hakkını kullanmak
Kişisel veri işleme faaliyetlerine karşı itirazda bulunmak
Bu haklarınızı kullanmak için, Yönetim İşaretleri üzerinden bize başvurabilirsiniz.

  1. Kişisel Veri Güvenliği

Yönetim İşaretleri, kişisel verilerinizi koruma amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini almakta ve bu konuda sürekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

  1. Değişiklikler ve Güncellemeler

Bu aydınlatma metni, mevzuat değişiklikleri, iç politika değişiklikleri veya iş süreçlerindeki değişiklikler gibi sebeplerle güncellenebilir. Bu tür güncellemeleri takip etmek için periyodik olarak metni gözden geçirmenizi öneririz.

Bu aydınlatma metni, 17.12.2023 tarihinde güncellenmiştir.