MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme İkinci Çağrısı

İstanbul Sanayi Odası’nın, Avrupa Birliği Ufuk 2020 INNOSUP-01-2020 Programı altında koordinatörlüğünü yapmakta olduğu MIND4MACHINES projesi, üretim sektörü için dijitalleşme çözümleri üreten KOBİ ve startupların endüstri 4.0 alanındaki inovasyon çalışmalarına 3,3 Milyon Avro tutarında destek sağlamaktadır. MIND4MACHINES, Proje kapsamında açılan çağrılarla KOBİ ve startuplara finansal destek sağlamayı, hızlandırma programı ve proje kapsamındaki diğer faaliyetlerle bir çarpan etkisi oluşturmayı hedeflemektedir.
MIND4MACHINES Üretimde Dijitalleşme ikinci çağrısı 14 Şubat 2023 tarihinde açılmış olup, 19 Nisan 2023 saat 18:00’e kadar başvuruları alacaktır. Çağrı kapsamında üretimin dijitalleşmesine yönelik proje fikri olan teknoloji tedarikçisi KOBİ’lerin üretim sektöründen bir firma ile gerçekleştirecekleri projeler, tek teknoloji tedarikçisi içermesi durumunda 60.000 Avro’ya kadar, iki teknoloji tedarikçisi içermesi durumunda ise 120.000 Avro’ya kadar desteklenecektir. 
Çağrı dokümanları ve detaylı bilgi için; 

Open Call 2 (2023) – mind4machines