Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı

Bu destek programının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin, sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanmasıdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, yerli malı ve yeni soğuk hava ünitesi ve/veya frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralama faiz/ kâr payı masraflarına azami 10 puana kadar üst limiti 750.000 TL destek sağlanacaktır.

Detaylı bilgi için; Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama Destek Programı – KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı