Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde hayata geçirilecek bir destek programıdır.

SOGEP’in hedefi uygulandığı illerde;

 • Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek,
 • Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak,
 • İstihdam edilebilirliği artırmak,
 • Sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek,
 • Sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Önceliklendirilecek projeler;

 1. Kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler
 2. Sosyoekonomik gelişmişlik bakımından daha alt kademede bulunan il ve ilçelerde yer alması planlanan projeler
 3. Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler
 4. Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler
 5. Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler

Kimler başvurabilir?

Kamu Kurumları

 • Üniversiteler
 • Mahalli İdareler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Kooperatifler – Birlikler
 • Sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar sadece Sosyal Sorumluluk önceliğinden (Öncelik 4) başvuru sahibi olabilecek, diğer projelerde ise sadece iştirakçi olarak yer alabileceklerdir.

Çağrı son başvuru tarihi; 16.02.2024

Çağrı detayları için tıklayınız.