TEYDEB Destek Programlarında Destek Limitleri Artırıldı

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından yürütülen destek programları üst limitleri artırılmıştır.

1507, 1512 ve diğer üst limitler 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş/sunulacak projelere uygulanacaktır.

1 Temmuz 2023 tarihinden sonra son dönem raporunu sunmuş projelerde, üst limitin aşılması nedeniyle TÜBİTAK tarafından kapsam dışı bırakılan tutarlar için kuruluşlar dilekçe ile TÜBİTAK’a başvuru yapabilecektir.

Proje destek süreci devam eden ve TÜBİTAK’a dönem raporu sunacak kuruluşlar ise yeni üst limitlere kadar maliyet artışlarını TÜBİTAK’a beyan edebileceklerdir.

1505, 1507 ve 1812 programı yeni üst limitleri henüz başvuru veya değerlendirme süreci devam eden projeler için de geçerli olacaktır.

1602 Patent Destek Programı üst limitleri 1 Ocak 2023 tarihinden sonra yapılan başvurulara uygulanacaktır.

1. 1507 Programı Üst Limit

1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı Azami Proje Bütçesi 1.200.000 TL’den 2.400.000 TL’ye çıkmıştır.

2. 1505 Programı Üst Limiti

1505-Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı Destek Üst Limiti 1.000.000 TL’den 1.500.000 TL’ye çıkmıştır.

3. BİGG Girişimcilik Destek Programı (1512/1812) Üst Limiti

1512-Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları Destek Üst Limiti 450.000 TL’den 900.000 TL’ye çıkmıştır. 1812-Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde kuruluşlara yapılacak yatırımın üst sınırı kuruluş başına 900.000 TL olarak belirlenmiştir.

4. Senetle transfer ödemesi (ön ödeme) limiti 

1501, 1507, 1509 ve 1511 destek programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında senetle transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 300.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkarılmıştır. Proje destek süresi devam eden, 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra dönem raporu sunulmuş/sunulacak projelere uygulanacaktır. Senetle ön ödeme 2 dönemde mahsup edilmesi gerektiği için daha önce proje kapsamında senetle 300.000 TL’ye kadar transfer ödemesi almış ancak mahsuplaşma işlemi bitmemiş aynı proje için kalan bütçeye göre ilave senet vererek 1.000.000 TL’ye kadar senetle transfer ödemesi talep edebileceklerdir. Örnek:  Daha önce 300.000 TL senetle transfer ödemesi almış olan kuruluş 700.000 TL daha (700.000 TL X 1,25=875.000 TL’lik senet vererek) senetle transfer ödemesi talep edilebilecektir.

5. 1503 Programı Üst Limiti

1503-Proje Pazarları Destekleme Programı üst limiti ulusal etkinlik desteği için 70.000 TL’den 90.000 TL’ye ve uluslararası etkinlik desteği için de 100.000 TL’den 130.000 TL’ye çıkarılmıştır.

6. 1515 Programı Üst Limiti

1515-Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı yıllık proje destek üst limiti 10.000.000 TL’den 13.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

7. Transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti

1501, 1509 ve 1511 destek programları kapsamında transfer ödemesi (ön ödeme) üst limiti 25.000.000 TL’den 30.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

8. Rapor Hazırlatma destek üst sınırı

1507 Programında proje önerisi ve Ar-Ge Yardımı İstek Formu hazırlatmak için danışmanlık hizmeti alımında destek kapsamına alınacak tutar 20.000 TL’den 40.000 TL’ye çıkarılmıştır.

9. Fikir Sahibi Araştırmacı Ödülü

1501 ve 1507 destek programlarında fikir sahibi araştırmacı ödül tutarı 15.000 TL’den 30.000 TL’ye çıkarılmıştır.

10. TEYDEB kurullarında proje önerisi sunuşu yapma zorunluluğu bütçe limiti

1501 ve 1509 destek programlarında ilgili kurulda sunum yapılması için önerilen proje bütçe alt sınırı 20.000.000 TL’den 25.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

11. Ekonomik fizibilite raporu bütçe limiti

1501 ve 1511 destek programları kapsamında proje öneri başvurusu aşamasında ekonomik fizibilite raporu sunulması gereken proje bütçe limiti 10.000.000 TL’den 13.000.000 TL’ye çıkarılmıştır.

12. Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu

Ekonomik fizibilite raporu/teknoloji değerleme raporu/bağımsız değerlendirme raporu destek üst limiti 20.000 TL’den 70.000 TL’ye çıkarılmıştır.