TEYDEB Tarafından Yürütülen Destek Programlarında Değişiklik Yapıldı

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarında değişiklik yapıldı. Bunlar;

·       Rapor gönderim süresi 2 aya indirildi.

·       Destek oranının hesabında proje başvuru tarihindeki kuruluş ölçeği dikkate alınacak.

·       5746 sayılı Kanun kapsamında yararlanılmamış teşvik ve desteğin yararlanılmış gibi hesaplanarak düşürülme zorunluluğu kaldırıldı.

·       Mükerrer teşvik ve desteği önlemek için düzenleme yapıldı.

·       Mikro işletme sınıfında olmayan kuruluş ortaklarının maliyetleri desteklenmeyecek. (1 Ocak 2024 tarihinden sonra yapılan proje başvurularına uygulanacaktır.)

·       Personel maliyetlerinin TÜBİTAK’a sunulmasında dikkate alınacak çalışma süreleri ile ilgili düzenleme yapıldı.

PERSONEL ADIA ŞİRKETİB ŞİRKETİTÜBİTAK’A BEYAN EDİLEBİLECEK SÜRE
(4/a)(4/a)
(Proje Sahibi Kuruluş) 
A30 GÜN30 GÜN
B15 GÜN 15 GÜN
C30 GÜN20 GÜN10 GÜN
Ç10 GÜN30 GÜNMaliyet beyan edemeyecektir.

·       Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu/mali müşavir raporu elektronik ortamda alınabilecek.

·       Mali raporlar elektronik ortamda muhafaza edilebilecek.

·       Destek bitiş tarihinden sonra olan dönem/dönemlere ait mali müşavirlik ücretleri desteklenecek. (11 Mayıs 2023 tarihinden sonra TÜBİTAK’a sunulan dönem raporları için ödenen mali müşavir ücretleri desteklenecek olup, bu tarihten önce TÜBİTAK’a sunulan dönemlere ait mali müşavir ücretleri desteklenmeyecektir.)

·       Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projelerde mali müşavirlik ücretleri de desteklenecek.

Detaylı bilgi için; https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teydeb-tarafindan-yurutulen-destek-programlarinda-degisiklik-yapildi