TKDK 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 2024 Yılı Çağrı Takvimi Açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet gösteren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2024 yılı içinde proje başvurularını kabul etmek için hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki çağrı takvimine uygun olarak başvurular gerçekleştirilebilecek.

Programın Kaynağı: Bu önemli destek programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonu’ndan sağlanmaktadır.

Başvuru Yapılacak İller: IPARD III Programı’nın uygulanacağı 81 ilimizden proje başvurusu yapılabilecektir.

Desteklenecek Tedbirler:

  • M1: Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
  • M3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
  • M7: Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bu tedbirler kapsamında inşaat, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Süreci ve Değerlendirme: Başvurular alındıktan sonra, toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, başvurular ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

TKDK 2021-2027 IPARD Programı (IPARD III Dönemi) 2024 Yılı Çağrısının detayı için tıklayınız.