Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile uygulanacaktır.

Proje Hakkında

·       Uygulama yılı: 2023-2025

·       Proje hedefi: Depremden etkilenen bölgelerde KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

·       Hedef kitle: 7 ilde (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç)) hasar gören işletmeler, 4 ilde (Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye) hasar gören veya en az %30 gelir kaybına uğrayan işletmeler

Proje kapsamında desteklenecek iller yaşanan hasar göz önüne alınarak 2 gruba ayrılmıştır.

Grup 1: Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Nurdağı Islahiye İlçeleri

Grup 2: Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep (Nurdağı ve Islahiye hariç)

Grup 1’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı, 2023 yılı Ocak ayı net satış hasılatından en az %30 düşük olan hasarsız işletmeler ölçeklerine göre belirlenen tutarlarda destekten yararlanabilir.

Destekten Yararlanma Koşulları

1) İşletmeler, destek süresi boyunca deprem öncesinde faaliyet gösterdiği ilde faaliyetini sürdürmesi koşuluyla bu destek programından yararlanabilir.

2) Destek programından deprem öncesinde Grup 1 veya Grup 2’de faaliyet gösteren az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı işletmeler ile 2023 yılı Şubat ayı net satış hasılatı 2023 yılı Ocak net satış hasılatından en az %30 (yüzde otuz) düşük olan ve deprem öncesinde Grup 1’de faaliyet gösteren hasarsız işletmeler

3) Destek programından 01/01/2023 tarihinden önce kurulmuş işletmeler İşletme sahibinin vefatı nedeniyle mirasçıları tarafından faaliyetleri devam ettirilen işletme, 01/01/2023 tarihinden önce kurulduğunu gösteren belgeyi sunması halinde destek programından yararlanabilir.

4) Destek programından yararlanmak isteyen işletmelerin 2022 yılı net satış hasılatının 75.000 (yetmiş beş bin) Türk Lirası ve üzeri olması esastır.

5)Deprem öncesinde Grup 1’de yer alan il/ilçelerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince kapanmamak,

b) Başvuruda beyan edilen istihdamı destek süresince sağlamak taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

6) Deprem öncesinde Grup 2’de yer alan illerden herhangi birinde faaliyet gösteren işletmeler;

a) Destek süresince ve izleme süresinin bittiği tarihe kadar kapanmamak,

b) İzleme süresinin bittiği tarihteki güncel işletme beyanında yer alacak onaylı son hesap döneminde depremden önceki mali yılın net satış ve istihdamını sağlamak veya aşmak taahhüdüyle destek programından yararlanabilir.

7) İşletmelerin, destek programından yararlanabilmesi için Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KBS’de kayıtlı ve aktif durumda ve 2022 yılı işletme beyanının onaylı olması esastır. İşletmelerin 31/03/2024’e kadar işletme beyanlarını vermeleri esastır.

8) Ana faaliyet kodu, destek programının uygulanmasında kullanılabilecek dış kaynaklı kredilerin sağlayıcıları tarafından hariç tutulan sektörler arasında yer alan veya dış kaynak sağlayıcılar tarafından yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu destek programından yararlanamaz.

9) İşletme bu destek programından yalnızca 1 (bir) kez faydalanabilir.

Destek Uygulama Süreci

Destek süresi: 6 ay

Destek türü: Geri Ödemeli (Borç Taahhütnamesi ile)

Geri ödemesiz dönem: 6 ay (Destek Süresi) + 18 ay (İzleme Süresi)

Geri ödeme dönemi: 12 ay (3 Taksit)

Destek programı süresi: 36 ay

Detaylı bilgi için; tıklayınız.